Bad

Gennemlæs grundigt regler, som omhandlende ombygning af badeværelset. http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/ansoegning-om-byggearbejde/lejlighed/koekken-og-bad (hjælpe blanketter findes i bunden af hjemmesiden).

Det er ikke tilladt at opstille eller etablere bad med brusekabiner i AB Enghave!

Andelshaveren er til enhver tid ansvarlig for gældende lovgivning overholdes, så som “By & Bolig, Vådrum200, SBI anvisninger og anvendelse af MK-godkendte materieler”.

Renovering & udvidelse

 • Ved renovering eller udvidelse af dit badeværelse, skal du ikke have kommunens tilladelse.
 • Ved renovering af et badeværelse stilles der ikke nye krav til ventilationen, og de eksisterende forhold kan beholdes!

Nyt badeværelse

 • Hvis du vil bygge et nyt badeværelse, fx ved at etablere gulvafløb i et eksisterende wc-rum, skal du søge byggetilladelse hos kommunen.
 • Ved opsætning af nye badeværelser skal der som udgangspunkt udføres mekanisk ventilation, for at sikre at vanddampe fjernes fra rummet. Dette kan dog fraviges hvis badeværelset etableres i et eksisterende wc-rum, hvor der er en lodret velfungerende ventilationskanal i forvejen. Kommunen vil stille krav til ventilationsforholdene i byggetilladelsen

1.   Lav en tegning over ombygningen 1:100 (se eksempel)

2. Lav en beskrivelse projektet (se eksempel)

 • Eksisterende gulvbrædder demonteres ned til bjælke- og indskudslag.
 • Indskudslag fjernes og erstattes med isolering.
 • Gulvkonstruktionen skal udføres som et såkaldt “tungt baderum” med støbt gulvkonstruktion, eller “let konstruktion” med MK-godkendte gulvplader monteret på et forstærket bjælkelag. Begge løsninger med entydigt fald mod afløb, minimum 1. cm fald pr. meter. Alle gulvflader beklædes med flisekonstruktion med minimum 3-5 cm sokkelkant på væg.
 • Væggene opføres med MK-godkendte materiale således at de overholder ovennævnte belastningsklasse og kapslingsklasse for vådrum.
 • MK-godkendt vådrumsmembran med tilhørende fiberarmering mv. anvendes i badezonen. Badeværelser under 2 kvadratmeter skal sikres med vådrumsmembran på alle gulve og vægge til loft, og ligeledes MK-godkendt flisebeklædning til loft.
 • Der anvendes godkendt silikonegummifuge i alle hjørner på gulv og vægge mellem flisekonstruktionen.
 • Der skal anvendes effektivt forhæng eller anden afskærmning mellem brusepladsen og dør.
 • Omfatter arbejdet adgang i andre andelsboliger, skal arbejde varsles i god tid samt udføres hurtigst muligt. Pågældende lejligheder skal efterlades i mindst lige så god stand som inden arbejdets udførelse.

3.  Eftersyn udføres af dipjern, armering samt membran af Andelsvurderinger.dk.

4.  Dokumentation for brug af autoriseret og forsikringsgodkendt håndværkere

5.  Fremsend pr mail dokumenter fra på punkt 1-4 til godkendelse vedwww.andelsvurderinger.dk/. de føre tilsyn med arbejder på bad for foreningen.

Flensborggade 9,
1669 København V.,
T: +45 60 60 62 30 ,
E-mail: info@andelsvurderinger.dk     

6.  Rapport & godkendelse fra Andelsvurderinger.dk fremsendes til bestyrelsen og andelshaver

7.  Ved Nyt badeværelse udfyldes en ansøgningsskemaer på ombygningen til Københavns Kommune. Sammen med denne ansøgning skal du have en fuldmagt fra bestyrelsen, se:

8.  Det samlede materiale fremsendes til godkendelse ved bestyrelsen, bestyrelsen returner med underskreven fuldmagt.

9.  Andelshaveren fremsender tegning, beskrivelse, fuldmagt og ansøgning om byggearbejde til Københavns Kommunen (byggeri@tmf.kk.dk)

10.  Færdigmelding til kommunen ved nyt badeværelse indsendes af andelshaver

11.  Ibrugtagningstilladelse eller kvittering for færdigmelding fra kommunen fremsender til administrator og AB Enghaves bestyrelse

NB. Du må ikke starte på ombygningen før punkt 1 – 8 er opfyldt!

Husk! Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.

NB. Bestyrelsen kan ved etablering af bad og toilet stille krav om   dokumentation (rapport med billeder) fra aut. rådgiver (ingeniør eller byggesagkyndig) for, at sikre at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Dette sker typisk kun i de tilfælde, hvor etageadskillelsen ønskes gennembrudt. Det er bestyrelsen magtpåliggende at underboen ikke efterfølgenden får følgeskader efter en ombygning ved overboen. Der kan også stilles krav om tegning af en all-risk forsikring, hvis ombygningen er omfattende efter bestyrelsens opfattelse.