Køkken

Større ændringer som flytning af køkken ind i nye lokaler kræver kommunens tilladelse. Renovering af køkkener kræver ikke særlig tilladelse, hvis du bibeholder bærende vægge og vand- og afløbsinstallationer. Ved renovering forstås udskifter elementer, bordplader mv.

Nedrivning / opsætning af vægge kræver tilladelse jf. ombygning

Se mere information om krav til køkken ved Københavns Kommune 

Husk! Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.