Salg af lejlighed

Procedure ved salg

1. Kontakt administrator og bestyrelsen:
Bestyrelse: 
abenghave@gmail.com
Administrator: ek@ekyhn.dk

2. Bestil vurderingsrapport samt EL og VVS gennemsyn hos Cera på andelsvurderinger.dk  (Husk at finde alt dokumentationen for forbedringer samt tilladelser frem til gennemgangen). Du betaler over huslejen for udarbejdelsen af dokumentationen, men ved salg får du halvdelen tilbage.

andelsvurderinger.dk: info@cera.dk // tlf. 7070 7178

3. Cera fremsender vurderingsrapport samt EL og VVS rapport til kvalitetssikring ved andelshaver. Hvis administrator og bestyrelsen ikke er CC på mailen, skal andelshaver fremsende materialet.

4. Administrator udarbejder en salgsopstilling som bestyrelse og sælger modtager som pdf på email.

5. Bestyrelsen printer 8 eksemplarer og sætter dem op i alle opgangene.

6. Efter 14 dages internt opslag kontakter sælger administrator for at bekræfte, om der er nogen der tilkendegivet interesse for andelen.  Administrator be- eller afkræfter pr. mail til bestyrelse og sælger, om der har været intern interesse.

7. Hvis der ingen interesse er tilkendegivet, kan andelen sælges frit.

8. Når en køber er fundet kontaktes administrator for udarbejdelse af overdragelsesdokumenter. Køber og sælger modtager overdragelsesaftale til underskrift.

9. Køber og sælger aftaler en overdragelses dag.

10. Køber har 14 dages indsigelsesret i forhold til fejl og mangler.