Sammenlægning

Såfremt den ene dør mod hovedtrappen ønskes blændet, skal dette ske i overensstemmelse med byggemyndighedernes krav, BSS60. Dvs. samme krav som for en væg mod en trappe. Efterfølgende skal en professionel malermester spartle og male så væggen ligner resten af opgangen. Selve dørkarmen skal bibeholdes og selve blændingen skal ske indenfor dørkarmen.

Man må ikke nedlægge hoveddøren til den lejlighed, hvor adressen, og dermed andelsbeviset bibeholdes efter sammenlægningen.

Såfremt den ene dør mod køkkentrappen ønskes blændet, skal dette ske ved tilmuring og i øvrigt i overensstemmelse med byggemyndighedernes krav, BSS60. Efterfølgende skal en professionel malermester spartle og male, så væggen ligner resten af opgangen.

Det er andelshaverens ansvar at få godkendelsen til fjernelse af døren i Københavns Kommune. Alle udgifter ved fjernelse af døren, godkendelse, maling af væggen m.v. betales af andelshaveren.

Ønsker man ikke at nedlægge døre, skal alle døre være funktionsdygtige, dvs. med håndtag, lås osv. I henhold til krav fra brandmyndighederne er det også ulovligt at stille noget foran døren på indersiden.

Sammenlægningen skal udføres i håndværksmæssig god kvalitet,  håndværksmæssigt forsvarligt og i over­ensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Alt el-arbejde skal ved projektets afslutning godkendes af en autoriseret elektriker. Godkendelsen af lovligt el i andelsen sendes til bestyrelsen og administrator.

Se her for mere information: http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/ansoegning-om-byggearbejde/lejlighed/sammenlaegning-af-lejligheder

Husk! Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.