Nøgleoplysninger

Udlevering af nøgleoplysninger ved salg af andelsboliger

Den 1. januar 2014 trådte en lovændring til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i kraft. Lovændringen indebærer, at sælgerens oplysningspligt ved salg af andelsboliger udvides, så der blandt andet skal udleveres nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til køber inden et salg.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter har udstedt en ny bekendtgørelse om oplysningspligten ved salg af andelsboliger.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udvikler et it-system til indberetning af nøgleoplysninger om andelsboligboligforeningen til et særligt nøgleoplysningsskema. Nøgleoplysningsskemaet skal benyttes ved salg af andelsboliger, hvor foreningerne afslutter regnskabsåret ved udgangen af i år eller senere. Skemaet indeholder en række regnskabsoplysninger og skal anvendes første gang ved salg, der gennemføres efter at disse regnskabsoplysninger er godkendt på foreningens generalforsamling.

Se også spørgsmål og svar om de nye nøgleoplysninger

Lovændringen i hovedpunkter

Formålet med lovændringen er at skabe øget gennemsigtighed i handelssituationen.

Med lovændringen skærpes sælgers oplysningspligt, så der fremover skal udleveres nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen inden et salg. Nøgleoplysningerne fremhæver de væsentligste punkter ved foreningens økonomiske forhold og vil gøre det lettere for en interesseret køber at gennemskue de eventuelle økonomiske risici, der kan være forbundet med købet af en andelsbolig.

Nøgleoplysningerne skal udleveres i et særligt skema, som indeholder:

  1. Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen
  2. Oplysninger om foreningens drift
  3. Oplysninger om byggeteknik og vedligehold
  4. Oplysninger om foreningens finansielle forhold

Ministeriet etablerer en hjemmeside til at håndtere det nye nøgleoplysningsskema. Samtidig udvikler ministeriet et indberetningssystem, hvor andelsboligforeningerne indberetter nøgleoplysninger vedrørende punkterne 1-3, når de modtager en anmodning herom fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin andelsbolig.

De penge- og realkreditinstitutter, der har ydet lån til andelsboligforeningerne, skal én gang årligt indberette finansielle nøgleoplysninger vedrørende punkt 4, så oplysningerne overføres automatisk til skemaet.

Skemaet skal udleveres i forbindelse med salg. Dog kan foreninger med flere salg i løbet af et år genbruge skemaet ved eventuelle senere salg i samme år.

Udover nøgleoplysninger skal sælger efter de nye regler før et salg udlevere følgende dokumenter til køber:

  1. Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter
  2. Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget
  3. Et referat fra andelsboligforeningens senest ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger
  4. Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet
  5. Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen