Døre & lofter

Dørblænding og nedsænkede lofter

En ændring i bygningsreglementet pr. 1. 1. 2013 betyder, at du ikke længere skal søge om tilladelse til nedsænkning af lofter eller blænding af døre ved Københavns kommune . Heller ikke selv om arbejdet er udført før 1. 1. 2013.

Bemærk, at dit byggearbejde til enhver tid skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet

Husk! Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.