Køb af lejlighed

Der er ingen venteliste i AB Enghave, men bestyrelsen ligger alle salgs opstillinger på hjemmesiden. Du kan se dem i vores nyhedsstrøm på http://abenghave.dk/.

Beboere i foreningen har fortrinsret den første måned, men retten bruges meget sjældent af vores andelshavere, derefter kan/vil I komme til som en del af frit salg.

Du/I kan jo tage kontakt til andelshaver direkte ved fremmøde og få en snak med vedkommende, inden andelen går i almindeligt salg, hvis du/I er meget interesseret.

Se et gammelt eksempel på en salgsopstilling.