Bestyrelsen

Bestyrelsen tegnes af følgende andelshavere, som er valgt på den årlige generalforsamling.

Navn Stilling Periode
Kim Clemmensen Formand På valg i 2021
Simone Jolak Næstforkvinde På valg i 2022
Nicklas Larsen Bestyrelsesmedlem På valg i 2022
Jakob Johansen Bestyrelsesmedlem På valg i 2021
Nadia Harpøth Adan Bestyrelsesmedlem (på barsel) På valg i 2021
Tobias Winsten Suppleant Valgt for 1 år (2020)
Andreas Steinberg Suppleant Valgt for 1 år (2020)