Vægge

1.  Lav en tegning over nedrivningen eller opsætningen af vægge (skal godkendes af bestyrelsen)

2.  Lav en ansøgning om vægflytningen til Københavns Kommune. Sammen med denne ansøgning skal du have en fuldmagt fra bestyrelsen, se:

 http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/ansoegning-om-byggearbejde/lejlighed/vaegge-doere-og-lofter

3.  Det er forbudt at lave nedrivningsarbejde på de bærende vægge.

4.  Hvis du har revet en væg ned og ikke har en godkendelse fra kommunen, skal der laves en ny ansøgning kommunen og hvis du ikke få denne kan det blive dig pålagt at påføre en ny væg inden et salg af din lejlighed.

Husk! Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.