Indkaldelse til generalforsamling d. 29. september 2016 kl. 18.30

Efter aftale med bestyrelsen indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes:

torsdag d. 29. september 2016 kl. 18.30 – ca. 21.30

Hedebygade 9B, 1754 København V (indgang igennem porten mellem nr. 9 og 11).

Læs indkaldelsen som pdf-fil her