Udlevering af nøgleoplysninger ved salg af andelsboliger

Den 1. januar 2014 trådte en lovændring til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i kraft. Lovændringen indebærer, at sælgerens oplysningspligt ved salg af andelsboliger udvides, så der blandt andet skal udleveres nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til køber inden et salg.

Læs mere om de nye regler her