Storskrald

Husk:
Storskrald skal sættes ved storskralds rummet, forenden af gården efter boldbanen. Ikke ved vores affaldscontainere, da det medfører en udgift for os alle i foreningen.