Vedr. opmåling af boliger i ejendommen.

Kære Andelshavere,

Som I tidligere er blevet informeret om, så blev det besluttet på årets Generalforsamling at få opdateret foreningens ejendomsoplysninger i BBR. Dette kræver, at alle lejligheder opmåles således at alle oplysninger vedr. arealer, indretning og ruminddeling kan opdateres. I har derfor fået et brev fra andelsvurderinger.dk, der skal foretage disse opmålinger. Desværre har det vist sig, at dette brev ikke informerer jeg korrekt og fyldestgørende nok, og derfor får I nu denne skrivelse fra os. Det er korrekt, at andelsvurderinger.dk skal have adgang til alle lejlighederne og i brevet skriver nævnes nedenstående dage:

• Tirsdag den 2. september fra kl. 8-17.00
• Mandag den 8. september fra kl. 8-17.00

Det er selvfølgelig ikke nødvendigt, at I er hjemme begge dage. I kan selv træffe aftale om, hvilken dag der passer ved at kontakte andelsvurderinger direkte på e-mail eller telefon; begge dele står i brevet fra dem. Hvis I ikke er hjemme, kan i som vanlig aflevere jeres nøgle i bestyrelsens postkasse i gården. Husk navn og adresse.

Bestyrelsen vil ikke være til stede ved opmålingerne med mindre nogle af jer ønsker dette, så kan der laves individuelle aftale om det.

Vores lejligheder skal opmåles fordi vi har behov for at på opdateret vores foreningens ejendomsoplysninger i BBR, da de oplysninger der findes nu er meget gamle. Der er sket mange forandringer i vores lejligheder de gennem de sidste år. Dette har betydning for os alle sammen som andelshavere, da forkerte oplysninger kan få konsekvenser i forhold til eksempelvis forsikringspræmie, ejendomsvurdering og lånevurderinger.

Derudover er det lovpligtigt at indberette korrekte BBR-data til kommunen. Det er altså ikke korrekt, som der står i brevet fra ejendomsvurderinger.dk, at vores lejligheder skal opmåles i forbindelse med Metrobyggeriet. Dog kan det få konsekvenser for den erstatning mange andelshavere er blevet tilbudt af Metroselskabet, eftersom den er udregnet på baggrund af de oplysninger der findes i BBR. Vi beklager den forvirring og tvivl, dette har skabt.

Bedste hilsner, Bestyrelsen.