Sommerferielukket og en kort orientering

Kære andelshavere,

AB Enghaves bestyrelse holder ferielukket fra torsdag den 16/7 til og med den søndag den 10/8. I kan derfor ikke forvente at vi læser og besvare mails i denne periode.

Orientering:
Der har været en henvendelse om etablering af udendørs stikkontakt på altanerne. Sagen er drøftet på seneste bestyrelsesmøder. Ja, der må gerne etableres én udendørs stikkontakt pr altan. Arbejdet skal som altid udføres udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter, samt i overensstemmelse med vedtægternes §10.

Årsregnskaber og budget er nu at finde på hjemmesiden.

Vi håber at alle andelshavere får en dejlig sommer og ser frem til at orientere jer om vores spændende projekter vedr.  byfornyelse, altaner og erhvervudlejning i slutningen af august. I vil modtage indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling i løbet af sommeren.

Med venlig hilsen din bestyrelse