Fremleje

Andelshaver kan fremleje sin andel jf. vedtægternes § 11. Hvis du jf. §1 kan fremleje din andel er processen følgende:

  1. Download, udfyld og underskriv skabelonen og evt. erklæring om samliv.
  2. De underskrevne dokumenter afleveres i bestyrelsens postkasse i gården.  Desuden fremsendes en digital kopi (pdf) af kontrakten og dokumentation til administrator og bestyrelsen via. mail.
  3. Administrator godkender kontraktens lovlighed
  4. Bestyrelsen underskriver fremlejekontrakten og med evt. bemærkninger. Fremlejekontrakten sendes retur til administrator og andelshaver via. mail.
  5. Andelshaver kan derefter fremleje andelen.
  6. Andelshaver skal senest efter 14 dage fraflytning fremsende en gyldig flytteanmeldelse til bestyrelsen via mail.

Her under følgere vores standard dokumenter. Alle fremlejer i foreningen skal benytte nedenstående skabelon til fremlejekontrakt. Teksten i §11 er et krav fra bestyrelsen, uden denne kan administrator og bestyrelses ikke godkende fremlejen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen