Fællesarbejde

AB Enghave har fællesarbejde 2 gange om året, hvor foreningen gennemføre vedligeholdelses- og forbedringsarbejde på fælles arealer og bygningen. For at imødekomme andelshavernes ønske om at kunne planlægge deres deltagelse bedre, er det besluttet at dagene for fællesarbejde lægges fast fra 2014:

  • Første søndag i april fra kl. 12.00-17.00.
  • Første søndag i oktober kl. 12.00-17.00.

Mødestedet for arbejdsdage er i gården, hvor der gives nærmere instruks om opgaverne ifm. vedligeholdelses eller forbedringsarbejder. Der vil være drikkevare under arbejdet. Hvis der er stemning for lidt hygge og en grillet pølse og brød, som afslutning arrangeres det på selve dagen.

Det er en andelshavers pligt at deltage i foreningens fælles arbejdsdage og man skal som minimum deltage i mindst en af de to arbejdsdage. Hvis man af forskellige grunde ikke kan deltager, betales et tillæg til boligafgiften på 500 kr. Det samme gælder hvis man efter bestyrelsens skøn ikke udføre en tilfredsstillende arbejdsindsats. Afregningen følger kalender året: 1. Januar til 31. december.

Opgaver til fællesarbejde. 

  • Slibning og oliering af opgangsdøre og port.
  • Havearbejde i gården.
  • Hovedrengøring af vaskerum, fællesbad og beboerrum.
  • Vinduespudsning i opgange.
  • Cykeloprydning.
  • Oliering af borde / bænke.
  • Rengøring og maling af træværk.
  • Rydning af kælder