Regler & Vedtægter

På under siderne finder du AB Enghaves regler og vedtægter

VEDTÆGTER

HUSORDEN

GÅRDENS ORDENSREGELEMENT

KLAGEPROCEDURE

NB. Hvis regler og vedtægter ikke bliver overholdt, skal vi gøre opmærksom på, at foreningen har mulighed for at ekskludere dig som andelshaver og ophæve brugsretten til lejligheden med henvisning til AB Enghave’s vedtægter samt offentlige foreskrifter.