Altan

Altanprojekt fra 2011-2013

Oversigt over facade- snit og plantegning 

Etablering af nye altaner

Du kan etablere altaner som individueller forbedringer til din andel. Det kan være en lang og træg proces, som kræver mellem  100.000 – 175.000 kr. og ca. 3/4 års planlægning før altanen er etableret.

Derfor kan det være en fordel at vente til flere er interesseret og gå sammen i et fælles projekt, da man så kan opnå rabatter og dele omkostninger til forsikringer og tilladelser. Hvis du/I ønsker en altan, som en del af et større fælles projekt, så giv os besked herom, via mail til abenghave@abenghave.dk, så etablere vi en interesseliste.

Titel: ALTAN ØNSKES.
I mailen skal du informere os om  navn og telefonnummer og om du ønsker finansiere altanen selv eller gennem foreningen.
Nedenfor ser du de adresser der har udtrykt sig interesseret i en  ny altan.
Adresse   Ønsker altan mod baggården Ønsker altan mod gaden
Enghave Plads 3      
Dybbølsgade 61 3th, 4th, 5tv
 1 2
Flensborggade 33  2th, 5tv   2
Flensborggade 35  sttv.
 1
Flensborggade 37      
Sankelmarksgade 2 1tv, 4th, 4tv 2 1
Sankelmarksgade 4 St th 1th*, 1tv,2th*, 4tv, 4 1
Sankelmarksgade 6      
I alt 8 6
Totalt 14

 

*Lejligheden er sammenlagt med (xx) og det er den andelshaver det er interesseret i antanen

Husk! Enhver forandring skal anmeldes til bestyrelsen, inden den bringes til udførelse, . Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.