Orientering om vaskeri jf. generalforsamlingens beslutning

Bestyrelsen har udarbejdet vedlagte orientering, som generalforsamlingen efterspurte. Orientering beskriver vores reelle  økonomi  for vaskeriet.

Orientering til andelshaverne i AB Enghave om økonomi for vaskeriet

På baggrund af dette hæves priserne fra 1. oktober 2014, så det fremover koster 18. for enten en vask eller en tørring.

NB. Vi gør samtidig opmærksom på at der ikke er opkræver penge for vask siden marts måned, da Fiberby og Mile ikke har kunne finde en fejl på netværket. . Dette har ingen betydning for registeringen af vaske, da ligger i vaskeriet. Det er dermed kun et spørgsmål om Miles evne til at fjern aflæse og videregive oplysningerne til administrator.

Problem forventes løst 1. oktober

Din bestyrelse