1- års gennemgang af altaner torsdag d. 3. juli mellem kl. 9-12

Hej alle sammen

Altan.dk komme på besøg, derfor bedes beboere sørge for at udlevere nøgle til bestyrelsen senest mandag d. 30. juni eller være hjemme i dette tidsrum. Nøglen kan afleveres i postkassen i gården. Husk at sætte et adresse mærkat på nøglen, så vi ved hvor den høre til. Vi afleverer nøglen tilbage umiddelbart efter altan gennemgangen.

Beboere, der har fejl eller mangler, som vedrører opsætningen af altaner bedes notere dette i en mail til bestyrelsen som ligeledes skal være modtaget senest d. 30. juni.

Altaner som ikke kan besigtiges d. 3. juli anføres som værende uden fejl og mangler.

Din bestyrelse