Generalforsamling for AB Enghave d. 23 Juni

Årets generalforsamling bliver Mandag d. 23 Juni 2014 kl. 18,  indkaldelse sendes pr. brev til andelshavere, som sædvanligt.