INFORMATION OM FEJLOPKRÆVNING

Problem

Der er blevet opkrævet for et højt beløb for grundpakken ved YouSee (antenne bidrag)

 Baggrund

E.K. Administration for først foreningens dokumenter fra Datea, når Datea har afsluttet(bogført) deres sager med foreningen. Dette kan tage op til 3 måneder. Det betyder at E.K. Administration ikke har adgang til den konkrete dokumentation (breve, kontrakter, regninger mv.). De er derfor nødsaget til at koordiner med vores tidligere administrator, som selvfølgelig er lidt trætte af de har mistet os som kunder. Derfor er de knap så villige til at samarbejde… dette er årsagen til problemet.

E.K. Administration fik overdraget opkrævningslister fra Datea i december, men Datea videre gav ikke oplysninger om at YouSee havde varslet stigning pr. 1. januar 2014. Derfor blev det tidligere beløb (91,67 kr.) trukket i marts måned, da E.K. overtog opkrævningerne.

Da E.K. Administration blev opmærksom på stigningen kontaktede de Datea og blev informeret om at beløbet var steget til 150 kr. for grundpakken. E.K. gennemførte derfor opkrævning og justering på baggrund af dette.

Derfor er i blevet trukket 2 gange for antenne i april. I vil kunne se følgende af jeres opkrævning:

  • ANTENNE                      150,00
  • ANTENNE                        58,33                (som er differencen mellem 91,67 og 150 for marts måned)

Det viser sig nu, at Datea faktisk har oplyst det forkerte stigningsbeløb, de 150 kr., til E.K. Administration. Det rigtige beløb er 108 kr. som dækker over grundpakken og et afrundingsbeløb.

Der er således opkrævet 300 kr. (2*150) for marts og april, hvilket skulle have været 216 kr. (2*108). Vi har altså betalt 84 kr. (2*42) for meget.

Løsning

Vi løser problemet ved at modregne beløbet på maj regningen. På regningen vil der stå følgende:

  • ANTENNE                      108,00
  • ANTENNE                      -84,00

Dette udligner vores tilgodehavende, og vi betaler fremover det rigtige beløb for grundpakken.

Bestyrelsen skulle på vegne af E.K. Administration undskylde ulejligheden, og samtidig sige at vi fra bestyrelsen side, at er meget godt tilfredse med den service og rådgivning vi modtager fra E.K. Administration.

Med venlig hilsen
Din bestyrelse